Organisatieadvies

Zowel gemeenten als organisaties op de terreinen (o)ggz, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg, sociale zaken, wonen en onderwijs worden geconfronteerd met veranderingen. Of het nu gaat om de verdere invoering van de WMO, de realisering van Centra voor Jeugd en Gezin; de ontwikkeling van beleidsgestuurde contractfinanciering; de samenwerking in ketens, het zijn allemaal complexe processen.
De kunst is grip te houden op al die ontwikkelingen.


Hoeben Interim Management kan u daarbij ondersteunen met een deskundig advies.

Wat dat inhoudt?

 
* Het fungeren als gespreksleider;
* Het optreden als onafhankelijk voorzitter van stuur- of projectgroepen;
* Het verrichten van onderzoek naar mogelijkheden (lokaal/regionaal);
* Het opstellen van een beleidsnotitie;
* Het fungeren als adviseur en klankbord.

Vaak brengen bovenstaande veranderingen ook aan het licht dat uw organisatie daar niet effectief en efficiŽnt mee kan omgaan.
Ook als het gaat om advisering op het terrein van organisatieontwikkeling bent u aan het goede adres bij Hoeben Interim Management.
Advisering in dat kader heeft een pragmatisch karakter. Gekeken wordt naar de IST- en SOLL- situatie en op basis daarvan worden verbetervoorstellen gedaan en organisatieadviezen gegeven.