Ik ben Leon Hoeben, ik ben 56 jaren en woon in Zuid Oost Brabant.
Ik heb een aantal specifieke managementopleidingen afgerond onder ander financieel management; personeelsmanagement; kwaliteitsmanagement INK en HKZ; beleidsgestuurde contract financiering, auditoropleiding, provocatief coachen, verandermanagement en crisisbeheersing. Verder heb ik tot en met de doctoraal fase de academische opleiding Nederlands Recht gevolgd en last but not least heb ik bedrijfswetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en ben daar afgestudeerd als bedrijfskundige.   

Ik beschik over ruime managementervaring. Heb 6 jaren gewerkt als directeur in het gevangeniswezen en 10 jaren als Raad van Bestuur van een middelgrote organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Ik beschik daarnaast over een goed gevoel voor politiek/ bestuurlijke verhoudingen en heb veel ervaring met betrekking tot het reilen en zeilen binnen gemeenten onder andere vanwege 20 jaren actief raadslidmaatschap.

Mijn deskundigheid en ervaring ligt:

- in de non profit sector op de terreinen maatschappelijke dienstverlening,
welzijn, wonen en zorg (voornamelijk (o)ggz);
-

bij de lokale overheden op de beleidsterreinen welzijn, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Centrum voor Jeugd en Gezin, veiligheid, jeugdzorg, onderwijs en subsidiebeleid;

-

bij het onderwijs onder andere op het terrein van inrichting zorgstructuur
en op het terrein van brede school ontwikkeling.

Op de terreinen algemeen management, crisismanagement en kwaliteitsmanagement ben ik ervaringsdeskundige. Daarnaast heb ik ervaring als interimmanager en adviseur opgedaan onder ander door:

- bemiddeling/ advisering inzake brede school traject voor een gemeente 
in relatie tot een schoolbestuur;
-

het vlot trekken van een vastgelopen kwaliteitstraject bij een organisatie
voor maatschappelijk werk;

- als voorzitter van de werkgroep herziening normen HKZ voor maatschappelijk
werk en dienstverlening.

Verder beschik ik over een groot netwerk zowel lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk onder andere als:

- dagelijks bestuurslid Brabantse Federatie voor maatschappelijk werk;
- vice voorzitter Landelijk Overleg Algemeen Maatschappelijk Werk;
- lid van de branchecommissie maatschappelijk werk en dienstverlening
van de MO Groep;
- lid van de Raad van Advies van Fontys Social Studys.

Ik verzorg regelmatig presentaties en workshops op congressen en wordt ook vaak gevraagd om als (dag)voorzitter op te treden.