Om een indruk te krijgen van de visie van Leon Hoeben van Hoeben Interim Management op enkele managementvraagstukken waarmee hij werd geconfronteerd toen hij nog Raad van Bestuur was van een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, treft u hier enkele Links aan naar publicaties en onderzoeksverslagen.