Projectmanagement
 

Projectmanagement is een vak. Projectmanagement betekent:

weten wat je wanneer en hoe moet doen, en waarom.
Succesvol projectmanagement is van zeer vele factoren afhankelijk.
Natuurlijk is kennis van en ervaring in het organiseren en beheersen van projecten noodzakelijk, maar sociale managementvaardigheden en een professionele attitude spelen misschien nog wel een belangrijker rol.
Bij Hoeben Interim Management zit u wat dat betreft goed.

Gestructureerd werken aan veranderingen of verbeteringen vertaalt zich vrijwel altijd in complexe projecten vanwege de betrokkenheid van veel verschillende partijen, gecompliceerde geldstromen en een woud aan regels en wetten.

Hoeben Interim Management heeft veel ervaring met de problematiek van samenwerkingsvormen bij projecten tussen organisaties op de beleidsterreinen zorg, welzijn, jeugd, veiligheid, wonen en onderwijs onderling en tussen deze organisaties en de gemeentelijke overheid.